Мувла гумено црево

  • Mould Rubber Hose

    Мувла гумено црево

    Гумено црево од мувла се обработува преку процесот на производство на гумени суровини во затворената празнина на мувла со помош на греење и притисок. Производот е црево за воздух, што се користи за влез на воздух на механичка опрема, отпорен на стареење, ниска температура на течност и озон и добра затегнатост на воздухот. Мувла гумено црево се одликува со 2-ката или 3-ката и челична жица засилена и ги исполнува или надминува SAE J20, SAE J30, SAE J100, DIN и ISO стандардот. Оваа технологија применлива за големата внатрешна дијама ...